Positionsspel

Det är många delar man bör behärska för att nå riktigt långt i poker. Att snabbt kunna kalkulera ut sannolikhet är en grundsten likväl som att lära sig vilka starthänder som är värda att spela med. Men utöver det kommer även positionsspel.

Med detta menas att man anpassar sitt spel utifrån var man sitter gällande position i spelet. Det är ju exempelvis en mycket stor skillnad att tala först vid ett spel med Texas Hold ém mot att vara den som sist får ta sitt beslut. Den som sitter sist har ju betydligt mer information att gå på inför valet av att lägga sig, höja eller checka.

Det man även bör komma ihåg är att varianten på poker som spelas avgör hur positionsspelet ska läggas upp. Spelas exempelvis sjukortsstötpoker ändras positionen inför varje satsningsrunda. Detta kan då jämföras med Texas Hold ém där man har samma position genom hela omgången.

Generellt kan sägas att ju sämre position desto bättre hand måste man ha för att spela. I förväg kan man inte veta hur många andra spelare som kommer att gå med i omgången. Sitter man sist och enbart en spelare gått med kan ju betydligt sämre hand spelas än om man sitter först och inte vet hur många som kommer att gå med.

En positions betydelse varierar även beroende på hur många som sitter vid bordet. Ju fler som sitter desto viktigare är det att man enbart spelar starka händer om man har en dålig position.