Seven Card Stud

Seven Card Stud, sjukorts stötpoker, är ett klassiskt pokerspel som inleds med en satsningsrunda. Därefter påbörjas vad som kallas tredje gatan; alla spelare får tre kort, varav två är dolda och ett är öppet. Den spelare som har det lägsta öppna kortet lägger in ett bet, storleken på det varierar beroende på spelet.

Turen går sedan vidare tills alla spelare lagt sitt bet. Därefter får alla spelare ännu ett öppet kort (Fjärde gatan). Den med bäst hand på de öppna korten väljer om han vill lägga sig eller lägga in ytterliggare ett bet. På det följer en satsningrunda och därefter får alla ytterliggare ett öppet kort (Femte gatan) varpå spelaren med den bästa handen agerar först.

Proceduren upprepas: först en satsningrunda och utdelning av varsitt öppet kort (Sjätte gatan). Precis som i fjärde och femte gatan är det den bästa handen som agerar först och på det följer en satsningsrunda. Varje spelare får därefter ett sista kort (Sjunde gatan). Det sjunde är ett dolt kort, spelarna ser endast sitt eget kort. Bäst hand inleder och en satsningsrunda avslutar. Om fler än en spelare återstår visas korten och den bästa femkortshanden avgör vem som i slutet vinner potten.